Fixturer

Fixturer

Utveckling och tillverkning av fixturer

På AVT förstår vi vikten av noggrann och effektiv fixturering i produktionsprocessen. Oavsett om det gäller montage eller bearbetning, är rätt fixturlösningar avgörande för att uppnå optimal precision och effektivitet. Med en gedigen bakgrund i att utveckla skräddarsydda fixturer för avancerade detaljer, är vi din ideala partner för att möta alla produktionsutmaningar.

Flexibla och Innovativa Fixturer för Varje Tillämpning

Vi erbjuder ett brett utbud av fixturlösningar, från enkla manuella system till avancerade automatiskt omställbara fixturer. Dessa lösningar är utformade för att hantera flera produktvarianter smidigt, vilket är avgörande för företag som arbetar med ett diversifierat produktutbud. Vår expertis omfattar allt från initial konceptutveckling till slutlig tillverkning, vilket säkerställer att varje fixtur exakt uppfyller dina specifika behov.

Egen Verkstad för Snabba och Effektiva Fixturlösningar

Tack vare vår fullt utrustade verkstad kan vi snabbt designa, tillverka och justera fixturer för att möta dina exakta krav. Denna flexibilitet gör det möjligt för oss att erbjuda snabba lösningar på eventuella förändringar och utmaningar i produktionslinjen. Med vår förmåga att anpassa oss snabbt och effektivt, säkerställer vi att dina produktionsprocesser aldrig behöver stanna upp eller försenas på grund av fixturbehov.

Revolutionera Fixturlösningar med 3D-Printing

I takt med att teknologin avancerar, tar AVT ett steg framåt genom att integrera 3D-printing i utvecklingen och tillverkningen av anpassade fixturer. Denna banbrytande teknik möjliggör snabbare prototypframställning, större designflexibilitet och kostnadseffektivitet för skräddarsydda fixturlösningar. Genom att utnyttja 3D-printing kan vi erbjuda:

Komplexa Fixturer med Hög Precision: 3D-printingstekniken tillåter oss att skapa fixturer med komplexa geometrier som tidigare varit svåra eller omöjliga att tillverka med traditionella metoder. Detta öppnar upp nya möjligheter för att anpassa fixturlösningar som exakt matchar de specifika kraven i din produktionsprocess.

Snabbare Utvecklingscykler: Med 3D-printing kan vi snabbt gå från design till färdig produkt, vilket dramatiskt förkortar ledtiderna för utveckling och tillverkning av anpassade fixturer. Detta innebär att du snabbare kan implementera nya fixturlösningar och hålla jämna steg med marknadens förändringar och behov.

Kostnadseffektiva Prototyper och Små Serier: För situationer där det krävs prototyper eller små serier av fixturer, erbjuder 3D-printing en kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella tillverkningsmetoder. Detta gör det möjligt för företag att experimentera med olika fixturdesigner utan att oroa sig för stora initiala investeringar.

Hållbarhet och Materialanpassning: 3D-printing bidrar inte bara till innovation utan främjar även hållbarhet genom att minska materialavfall. Dessutom ger tekniken flexibiliteten att välja bland en mängd material, så att vi kan anpassa fixturens egenskaper efter specifika användningsområden och krav.

Genom att kombinera vår expertis inom traditionell fixturdesign och tillverkning med de senaste framstegen inom 3D-printing, står AVT redo att erbjuda nästa generations fixturlösningar. Kontakta oss för att utforska hur vi kan använda 3D-printing för att skapa anpassade, innovativa fixturer som tar din produktionsprecision och effektivitet till nya höjder.

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se