Projektledning Top

Projektledning

Att lyckas med projektgenomförande är en uitmaning och kräver erfarna projektledare. Uppgifterna inom projektledning är relativt brett och vi arbetar vi inom en rad olika delar från installationsledning, samordning för större projekt. Underhållsberedning och stöd för upphandling av nya utrustningar samt delprojektledning.

Våra projektledare har generellt drivit större multidisciplinära projekt innefattande mekanik, el, inköp, montage och installationer. Vi jobbar i MS projekt och liknande planeringsverktyg och enligt en väl genomarbetat egen projektmetodik eller enligt kundens krav och behov. Avstämningar i våra ”gates” sker för att komma vidare och riskanalyser, FMEA och konceptgenomgångar genomförs inför nästa steg i projektprocessen. 

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se