Specialmaskiner och förpackningsmaskiner för industrin

Specialmaskiner

Utveckling och tillverkning av specialmaskiner för industrin

 

AVT har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av specialmaskiner för en rad olika industrier och applikationer vilket ger en bredd och idébas som kommer till nytta för dig som kund. Genom användning av ny teknik och innovativa lösningar kan ibland den utmaning som verkar svår från början bli fullt genomförbar. Med smarta verktyg och innovation där problemet analyseras utifrån flera perspektiv ges den optimala lösningen.

Specialmaskiner för volymproduktion

Ofta tillverkas specialmaskiner för produktion i hög volym och korta cykeltider. Metoder och verktyg tas fram som är helt anpassat för produkten och kan på så sätt optimeras för en kort cykeltid. Maskinen behöver ej anpassas för en hög variantflora. Det kan handla om kamstyrda maskinrörelser som optimerar hastighet eller lösningar för att hantera flera detaljer åt gången. Utifrån applikationen, kapacitetsbehov och önskad automationsgrad föreslår vi metoder och lösningar anpassat för era krav.

Specialmaskiner för bearbetning

I specialmaskiner integreras ofta bearbetande processer så som borrning, fräsning, gradning eller stansning. Vissa bearbetningsmoment kan genomföras effektivare i en specialbyggd maskin än i en standardmaskin.  Möjlighet att även integrera montering eller efterföljande steg lämpar sig väl vid byggnation av en specialmaskin för bearbetning. Utformningen av specialmaskinen anpassas till applikationen och kan vara i form av olika uppsättningar av robotarrundbordsautomater eller en struktur olika arbetsstationer där produkten förflyttas med servodrivna pick & placer eller linjärenheter. 

Specialmaskiner med robot

Specialmaskiner som kräver en hög flexibilitet utvecklas med robot eller servodrivna system. Om produkten har en hög variantflora där flera olika storlekar eller produkter skall byggs maskinen upp med programmerbara receptstyrda funktioner så som robot eller servodrivna enheter. Ofta används matarsystem där visionsystem guidar robot som plockar detaljen med gripdon som är flexibla för att hantera flera olika produkter. På så sätt går det att automatisera produktion av produkter med en hög variantflora. Flexibilitet gör att det är enklare att räkna hem en investering även om komplexiteten och tekniknivån på maskinen ökar. Med modern industriautomation kan investeringar i lokal produktion löna sig. 

AVT utvecklar och tillverkar robust och hållbar industriteknik för din produktion där hög tillgänglighet, kvalitet och produktivitet är ledord. 

Kontakta oss gärna, vi har förmodligen gjort någon liknande den applikation som du söker en lösning för!

Typiska applikationer specialmaskiner

 

 • Skruvdragning
 • Pressning
 • Borrning
 • Montering
 • Nitning
 • Laminering
 • Stansning
 • Lackeringsbetjäning
 • Ultraljudssvetsning
 • Testriggar
 • Fixturer
 • Avrullning och upprullning
Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se