Trappstegsmatare

Komponentmatning

Vid montering och hanteringsutrustningar skall diverse komponenter matas kontinuerligt. En rad olika metoder för komponentmatning används utifrån behov.

Trappstegsmatare

Vid tillverkning i höga serier av en komponent kan trappstegsmatare användas. Tekniken är generellt beroende av hur komponenten ser ut och lämpar sig väl till mindre plast och metalldetaljer av cylindrisk form. Bultar, nitar och liknande komponenter lämpar sig för matning. Matningsmetoden är relativt skonsam och tyst jämfört med vibrationsmatning. Felaktigt matade detaljer återförs till mataren.

Då volymerna är låga kan exempelvis en palett eller fixtur istället förladdas manuellt. Detta lämpar sig bäst vid långa montagesekvenser eller då visst manuellt arbete ändå genomförs. Flertalet komponenter lämpar sig väl för stapling i magasin där en och en komponent ska skyttlas ut till plockposition.

Vibrationsmatare

En vibrationsmatare består oftast av en rund skålmatare där produkten lastas i bulk i botten. Genom smarta fällor kan felorienterade detaljer sorteras tillbaka ned i skålen. Detaljerna övergår ofta till en linjärmatare där detaljen transporteras linjärt till en plockposition. Matningen kan ske med kort takttid och detaljen kan plockas från ett fast läge med fördefinierad position. Därmed passar den väl vid montering eller hantering med pick and place och gärna då cykeltiden skall vara låg. 

Linjärmatare

Linjärmataren kan vara vibrerande eller bestå av rullband. AVT har kostnadseffektiva lösningar för matning av diverse olika komponenter både egentillverkade samt via olika leverantörer.

Visionmatare

Då en hög variantflora av artiklar skall matas kan med fördel vision och robot användas. genom att mata ut detaljen så att den blir läsbar för en visionkamera kan produkt och position identifieras och skickas till robot som guidas och plockar detalj för montage eller vidare hantering. Robot vision används i hög utsträckning för att plocka detaljer på transportbana eller direkt ifrån pall för att i nästa steg montera, ladda bearbetningsmaskin eller exempelvis paketera en produkt.

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se