Industriteknik och avancerad mekaniska fixturer

Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion inom industriprojekt från AVT

Inom konstruktion arbetar vi i många olika uppdrag både ”in house” projekt till externa kunder men också genom våra konsulter ute hos kund inom olika industriprojekt. De programvaror vi oftast använder är: Solidworks, CatiaV5/V6, ProE/CREO, Inventor. 

Vi har lång erfarenhet från utveckling av verktyg, konstruktioner av maskinlinjer, ombyggnationer och fixturer men även produktutveckling. Vi genomför konstruktion utifrån DFA, hur tillverkningsvänliga produkten är samt genomför beräkningar. Problem i maskiner och produktionsutrustningar genomförs olika slags analyser för att förbättringsförslag skall konstrueras och tillverkas. 

Vi utvecklar och tillverkar även prototyper och verktyg i egen verkstad. I vår lokal använder vi oss generellt av Solid Works som konstruktionsverktyg. Vi tar även hjälp av underkonsulter och hyr in resurser vid behov i våra automationsprojekt. Om du har erfarenhet eller egen företagare är du välkommen att höra av dig.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se