Läcksökning täthetsprovning instrument

Läcksökningsinstrument

Läcktestare

AVT levererar instrument, läcksökningsfixturer eller komplett automatisk testutrustning ofta i kombination med monteringsutrustning.

De nya T-serie läcksökningsinstrumenten är moderna, snabba, pålitliga och spårbara. Den nya "T-serien" tar läcktestning till en ny nivå inom innovation. Med en kapacitiv touchpanel i härdat glas och ett intuitivt användarvänligt interface tar vi läcksökning till en ny nivå.

Med instrument för läckagetestning kan man kontrollera täthet med luft kontrollera. Då ännu högre täthetskrav finns på produkten används normalt kammare och spårgas så som helium även kallat integralmetoden.

AVT levererar instrument för test, testfixturer eller en komplett maskin där produkten kontrolleras efter montage. Vi hjälper dig välja rätt metod för kvalitetssäkring av din produkt.

Dubbel Absoluttrycksmätning, “Dual Absolute”.

Läckagetestrevolutionen börjar med teknik utvecklad av ForTest, som dubblerar absoluttrycksmätning och gör differenstrycksmätning helt överflödig.

Dual Absolute, det nya riktmärket för läcksökning med luft.

Läckagetestning

Det mest innovativa och breda utbudet av industriella läckagetestinstrument kommer ifrån en kombinationen av tre olika prestandaklasser (Serie T6000, T8000 och T9000) och fyra olika typer av mätningar: Absoluttryckkontroll (Txx9x), Tryckdifferenskontroll, trycksänkning (Txx6x), Jämförande test i kammare (Txx8x) och Test med kontinuerligt flöde (Txx7x).

  1. Utrustning på ingångsnivå: T6990, T6961

Användningsområden: Ventiler, Förpackning, Medicinsk, Mekanik, Hydraulik.

  1. Standardutrustning: T8990, T8960, T8970,  T8980,  T8890

Användningsområden: Automotive, Ventiler, Hydraulik, Förpackning, Medicinsk, Mekanisk, Gas, Pneumatisk, Uppvärmning, Alternativ energi, Cylindrar, Hydraulik, Hushållsapparater, Elektronik.

  1. Utrustning på hög nivå: T9960, T9980

Användningsområden: Automotive, Ventiler, Hydraulik, Förpackningar, Medicinsk, Mekanik, Gas, Pneumatik, Kärnkraft, Kopplingar, Ny energi, Flyg, Hydraulik, Hushållsapparater, Elektronik, Cylindrar, Bromsok, Gjuteri.

Flödestestning

Genom att utnyttja modulariteten i den nya T-serien är flödestestet också utformat för att täcka alla möjliga applikationsbehov genom att strukturera intervallet i fyra typer av mätningar:

Kontinuerligt mikroflöde (Tx71x), differentialmikroflöde (Tx72x), kontinuerlig flödeshastighet (Tx73x), kontinuerligflöde RFO - Real Flow Output (Tx74x). 

  1. Digital flödeskalibratorer: M2710, M2730

Användningsområden: Industriell, metrologi, Laboratorium.

  1. Standardutrustning: T8710, T8720, T8730, T8760

Användningsområden: Automotive, Ventiler, Hydraulik, Förpackning, Medicinsk, Mekanisk, Gas, Pneumatisk, Uppvärmning, Alternativ energi, Cylindrar, Hydraulik, Hushållsapparater, Elektronik.

  1. Utrustning på hög nivå: T9710, T9720, T9730, T9740

Användningsområden: Automotive, Ventiler, Hydraulik, Förpackning, Medicinsk, Mekanisk, Gas, Pneumatisk, Kärnkraft, Uppvärmning, Alternativ energi, Flyg, Hydraulik, Hushållsapparater, Elektronik, Cylindrar, Bromsok, Gjuteri.

Testbänkar och Provfixturer

Vi bygger olika fixturer för test av produkter samt kompletta bänkar med instrument intergrerat. Ofta byggs dessa ergonomiskt justerbara med höj och sänkbar arbetshöjd samt belysing och utrymme för materialställ och förbruktningsvara. För ett bra test är fixturering och avtätning av produkten viktig. Utformningen och val av testmetod har ofta stor inverkan på stibilitet på testresultat för produkten. Vi kan stödja dig i val av metod och instrument.

Daniel Stålrud

Daniel Stålrud

Project and Sales manager

Tel: +46 322-64 25 38
Email: daniel.pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se