Vision1 Top

Visionsystem

Säkra din produktion med vision

Visionteknik och kameror används till en rad olika områden inom maskiner. Allt från verifiering av märkning till kontroll av produktkvalitet. Genom att säkra kvalitet tidigt i processen kan andelen felaktiga produkter och omarbetning minskas.

Vi använder olika kamerasystem; både smartkameror och checkers samt fullskaliga PC-baserade visionsystem. Vid behov av flera kameror kan ett PC baserat system ofta vara att föredra då totalkostnaden ofta blir lägre. För enstycksapplikationer kan smartkameror eller enklare checkers med fördel användas.

Vid val av system bedöms vilken kameralösning och optik som är lämplig, baserat på krav på upplösning och hastighet. Upplösningen styr hur noggrant systemet blir men påverkar även synfält och datamängd i bildhanteringen. Därefter bedöms vilken typ av belysning som passar. Belysningen är kritisk och mycket viktig för att få till en stabil applikation. Vi använder oss av diverse olika belysningar, från LED, IR till laserljus kombinerat med olika filter.

För vissa applikationer kan 3d vision användas. Genom att använda en linjelaser under vilken produkten förs samt kombinera flera bilder av profilen byggs en 3d bild upp. 3d bilden kan användas för att identifiera defekter, kontrollera mått eller för positionering.

I vårt labb gör vi förstudier och tester på applikationer och utvärderar lämplig teknik.

Robot vision

En typisk applikation som används vid höga flöden är att mata produkter under en kamera på ett transportband. Transportbandet är kopplat till en pulsgivare som känner av hur långt bandet har gått sedan bilden togs. Bilden analyseras av mjukvaran och plockpositioner på en eller flera detaljer kan skickas till robot som sedan plockar detaljen under rörelse.

En eller flera robotar kan placeras efter varandra och plocka produkter från banan. Här används ofta ABB Flexpicker robot när flöden är höga eftersom denna har en plockhastighet på ned till 0,5 sekunders cykeltid. Genom att använda visionsystem och robot kan olika varianter lättare hanteras och omställningar mellan produkter förenklas.

Behöver du hjälp med att kvalitetssäkra din produktion eller förbättra spårbarheten, tveka inte att kontakta oss.

Applikationer

 

  • Läsning av 2d koder, OCR, Datamatrix, märktexter, märkkvalitet samt spårbarhet och läsning till databaser.
  • Kontroll av produktkvalitet så som materialdefekter, skador etc.
  • Mätning, kontroll av dimensioner och mått
  • Kontroll av att delar är monterade korrekt och att allt är monterat innan leverans EOL.
  • Guidning av robot, identifiering och positionering av detalj som robot skall plocka, identifiering av position på hål eller liknande där robot skall montera detalj.
  • Guidning av robot för plock ur pall eller på transportbana
  • Verifiering av montering, kvalitet, eller specifika egenskaper
Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

 Jesper Börjesson

Jesper Börjesson

Säljansvarig Vision
Automation

Tel: +46322642509
Email: jesper.borjesson@avt.se