Legomontage

Med egen verkstad och tillverkning hjälper vi ofta till med delmontage av enheter och moduler. Då vi har kompetensen för att bygga kompletta avancerade maskiner i huset finns möjlighet för tillverkning och legomontage både enklare och mer avancerad mekanik med kompletterande el.

Vi ombesörjer Inköp av komponenter, tillverkning, ytbehandling samt montage, kvalitetssäkring och packning av godset för transport och leverans i rätt tid.

AVT är ISO certifierade och har en tydlig process för hantering av montage och tillverkning.

Peter Assarskog

Peter Assarskog

Verkstadschef

Tel: +46 322-64 25 21
Email: peter.assarskog@avt.se