Esco Top

Monteringsmaskiner

Automatiserad monteringsmaskiner

AVT utvecklar olika typer av monteringsmaskiner för den tillverkande industrin med ett fokus på kvalitet och effektivitet. Oberoende av vilken typ av applikation är tillförsel och matning av material viktig. Laddning av material kan ske manuellt direkt i en fixtur, genom laddning av magasin eller automatiskt via trappstegsmatare, vibrationsmatare eller osorterat på matningband där ett visionsystem guidar en robot för plockning av detaljen. Maskinen kopplas ihop som system med industriautomation anpassat för applikationen.

Ingående komponenter skall i nästa steg plockas och monteras ihop i någon form av process. Kraven på monteringen styr vilken process om krävs och kvalitetskontroller som krävs. En detalj kan monteras fast med en skruv med eller utan kontroll av hur hårt momentet som är draget eller om skruven har dragits tillräckligt många varv. För att ha fullständig kontroll används servoteknik och olika typer av momentgivare som styr processen.

Monteringsbänk

Enklare applikationer med få moment, lägre volymer eller enstaka moment som är kritiska eller förliga kan kräva en mindre monteringsbänk. Ofta laddas materialet då manuellt av en operatör som därefter startar processen. Maskinen kan exempelvis pressa ihop två detaljer med skydd för operatör eller montera ihop detaljerna med ett specifikt kraft där någon form av givare kontrollerar att monteringen gjorts korrekt. En monteringsbänk byggs oftast med ett ergonomiskt höj och sänkbara stativ för en optimal arbetshöjd, materialställ anpassad för ergonomiska plock, lättillgängliga verktyg samt en god belysning

Monteringsfixtur

Till mindre applikationer utvecklar vi rena monteringsfixturer. Fixturen kan placeras på befintliga bord eller arbetsplats och hjälper montören att sätta samman komponenter i ett specifikt moment. AVT konstruerar, tillverkar och provkör fixturen innan leverans. Men en komplett verkstad egna konstruktörer och montörer kan vi säkerställa en perfekt funktion.

Typiska monteringsapplikationer är skruvdragning, nitning, stuknitning, pressning, limning, tejpapplicering, induktionslödning samt en kontroll via visionsystem eller annan sensor.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se