Produktionsefektivisering Top

Produktionseffektivisering

En del projekt kan bestå i att hjälpa våra kunder med Analys och optimering av befintliga produktionsavsnitt samt flödes-/flaskhalsanalyser. Genom att mäta felorsaker, frekvenser och konsekvenser kan riktade insatser genomföras för att maximera effekten. Ofta ger 20 % av felorsakerna 80 % av störningarna eller mer och riktade förbättringsåtgärder betalar sig snabbt i form av ökad tillgänglighet, lägre scrap rates och förbättrad kapacitet.

Inför investeringar kan vi även bistå med balansering av flöden och beräkningar av cykeltider. Ofta ger förarbetet och analysen av verkligt behov ett mycket bättre underlag som dessutom kan minska nödvändig investering.

 Vi inför även system för uppföljning i form av visuella informationstavlor där produktionstakt, stopptider och annat kan visualiseras.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se