Tree Sun Crop4 500H

Kvalitet och miljö

AVT är certifierade inom ISO 9001 samt ISO 14001. Vi jobbar aktivt med att utveckla metoder och strukturer för att på ett effektivt sätt serva dig som kund. Vi strävar efter att leverera lösningar som effektivt utnyttjar energi och råvaror samt minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd.

Ett strukturerat arbetssätt med en väl utvecklad projektmetodik lägger grunden för lyckade projekt.

Vi strävar efter ett hållbart arbetssätt med en god arbetsmiljö, respekt för individen, likabehandling och är emot all form av diskriminering.

ISO Certifierade

 

  • ISO 9001
  • ISO 14001