Rundbordsmaskin Top2

Rundbordsautomater

Rundbordsmaskiner för effektiv produktion

Indexeringsmaskiner är en effektiv maskinlösning inom industriautomation då det är ett begränsat antal moment i processen. Vanligast är 4 till 12 positioner runt bordet med anpassade produktfixturer. Rundbordsautomater är normalt uppbyggda med ett indexeringsbord med fast antal positioner och mycket hög stoppnoggrannhet. Även servodrivna rundbord är möjliga att använda vilket då ger en större flexibilitet med antalet stationer.

Material kan laddas in automatiskt via matare och sedan monteras diverse komponenter i respektive station. Typiska moment är pressning, bearbetning, läckagekontrollskruvdragningmärkning, kontroll och smörjning. Ofta slutkontrolleras produkten efter montageprocessen med hjälp av visionsystem och i vissa fall plockas och paketeras produkten direkt i kartong eller påse. En rundbordsautomat kan laddas manuellt, vara del i ett helautomatiskt flöde eller en egen helautomatisk produktionsprocess.

AVT har en modulär plattform för indexbordmaskiner men ofta byggs maskinen som en specialmaskin helt efter dina behov.

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se