Portalrobot

Portalrobotar

Ytportaler med full kontroll

Med en servodriven portalrobot kan yteffektiva lösningar med stor räckvidd erhållas. Ytportaler eller servodrivna xy-enheter är användbara för materialhantering, plock ur pall, maskinbetjäning och för applikationer där en robot ej passar så bra in. Normalt används 3-4 servoaxlar som mest. Noggrannheten är generellt inte lika hög som för en robot men fullt tillräcklig för många applikationer. En ytportal kan täcka stora ytor och monteras högt upp vilket gör att tillgängligheten för en operatör framför exempelvis en CNC kan bli större.

Mindre precisionsenheter är också möjliga att använda där kraven på positionering är högre. Drivning av ytportalens axlar sker med remdrift, kulskruv, kuggstång samt linjärmotorer och en kombination av dessa beroende på applikation. Remdrivna enheter är generellt snabbare än kulskruvsdrivna som generellt har en högre noggrannhet. Både kuggstång och linjär motorer kan kombinera höghastighet och noggrannhet. 

Vid val av framdrift för en servolinjärenhet är det viktigt att beakta de krav som ställs för applikationen. Exempelvis om det innebär risker vid spänningsbortfall, vilken hastighet och vikt enheten skall klara av samt vilken precision som krävs för applikationer. För att få en komplett funktion kopplas industriautomationen ihop ifrån de byggstenar som utvecklats till en funktionell maskin.

AVT är partner med Rexroth i men integrerar även servosystem ifrån Festo, Siemens, Mitsubishi samt andra fabrikat.

 

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se