Skruvdragning Top

Skruvdragning

Automatisk skruvdragning

Skruvdragning är en vanligt process i monteringsutrustningar. Skruvdragning kan ske manuellt med en processövervakad skruvdragare eller helt automatiskt. Vi integrerar skruvdragare från Atlas Copco, Bosch Rexroth och andra fabrikat. Vi bygger även skruvdragare baserat på servoteknik. Detta sker oftast då befintliga standarddragare inte räcker till tekniskt eller då en enklare mer kostnadseffektiv lösning eftersöks.

Genom att övervaka processen säkras att förbandet har tillräcklig hållfasthet.

Vid automatisk skruvdragning matas ofta skruvar från en vibrationsmatare eller trappstegsmatare och även ibland brickor i kombination. Skruvar kan sedan blåsas fram genom slang till skruvdragarmunstycke och därefter skruvas direkt i produkten. Alternativt används en pick & place eller robot som plockar skruven ut matare. Då flera skruvar skall skruvas i på olika positioner monteras skruvdragaren ofta på robot då även flera olika recept på produkter kan hanteras.

Kontroller skruvdragning

 

  • Att tillräckligt högt åtdragningsmoment uppnåtts.
  • Att tillräckligt många varv har skruvats.
  • Att skruven inte skurit under processen
  • Att skruv matas fram
  • Att skruven skruvats i rätt distans
Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se