Robotcell för mediciteknik

Robotceller

Flexibel produktion med robotceller

AVT har gedigen erfarenhet av integration av robotar och industriautomation. Vi är ABB Value provider och skräddarsyr en lösning för ditt behov vilken kan vara anpassat för en flexibel produktion avancerade tillverkningsmoment.  Genom smarta automatiserade robotlösningar hjälper vi tillverkare att förbättra produktivitet, produktkvalitet och arbetsmiljö.

Robotapplikationer

AVT integrerar allt ifrån enskilda robotar i dedikerade robotceller till fullt flexibla system med flera samarbetande robotar i en och samma anläggning. Tillsammans med visionsystem kan roboten guidas för att plocka upp olika detaljer, så kallad robot vision, och på så sätt skapa en mer flexibel lösning där volymen av den enskilda detaljen inte behöver vara så hög. Typiska applikationer är: monteringlimning, hantering, maskinbetjäning, fräsning, borrning, nitningskruvning samt flertalet fall med betjäning av lackeringslinjer.

Modulära robotceller AVX

Med ett modulärt tänk har vi tagit fram en flexibel plattform för robotceller som vi kallar AVX. Konceptet är framtaget utifrån ett användarperspektiv och kan anpassas för storleken på produkt och antalet processteg. Vi integrera en eller flera robotar ofta för lite mindre detaljer. De standardiserade cellerna kan byggas ihop till och bilda en komplett produktionslinje med pallettbanestytem, inmatning av material via vibrationsmatare, tråghantering eller exempelvis ifrån rulle. Vanligtvis finns specialmoment som pressning, skruvdragningen eller applicering av lim eller liknande. Montaget verifieras genom produktionsprocessen och i respektive robotcell.

Kollaborativa robotar

Vi bygger upp celler utifrån kundens behov men utgår ifrån av oss utvecklade och beprövade lösningar. De flesta manuella processer går att automatisera med robot. I vissa fall kan även samarbetande kollaborativa robotar användas som arbetar säkert tillsammans med människor utan skydd.

Robotsimulering

Med robotsimulering kan man testa nya arbetsmoment virtuellt innan man inför dem på riktigt och ta reda på hur kostnadseffektiv en viss robotlösning kan tänkas bli.

AVT arbetar med simulering av processer och använder även VR för att visualisera robotceller, anläggningar och processer. Med VR kan en virtuell verklighet visas och en bättre känsla för det slutliga resultatet upplevas i ett tidigt skede. Vi utgår ifrån kundens behov och anpassar oss till de krav och önskemål samt utarbetar en lösning i nära samarbete med kunden. Vid mindre celler används ofta plattform eller standardcell som gör cellen enkel att flytta samt snabbare att starta upp.

Gripdon

För att bygga en smart robotcell är gripdon och fixturer ofta kritiska delar som genom rätt utformning kan säkerställa en stabil funktion. Vi jobbar ofta med flexibla gripdon, multippelgripdon eller verktygsväxlare.

 

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se