Os 1920X500

Industriautomation

Industriautomation för effektiv produktion

Genom intelligenta lösningar och industriell teknik automatiserar vi produktionsprocesser. Vi har kunskapen om den senaste tekniken inom industri 4.0 och skapar värde genom att implementera den på rätt applikationer. Med AVT som partner får ni en komplett partner inom industriautomation.

Automatisering av industrin är kritisk för att behålla produktion i Sverige. Vi hjälper företagen att behålla sin konkurrenskraft genom effektiv industriautomation. Kontakta oss gärna eller kika runt på lite olika applikationer och maskinlösningar på vår hemsida.

Industriautomation robot

Inom robotsystem och industriautomation kan effektiva flexibla produktionslösningar skapas vilket möjliggör produktion i svensk industri. Med simuleringsteknik utvecklas lösningen optimalt med avseende på cykeltider, räckvidd på robot, optimerade rörelsemönster samt en väl fungerande layout. Inför designgenomgångar används ibland VR teknik för att visualisera hur tänkt lösningen kommer att fungera, hur tillgänglig den blir för operatörer och utifrån ett ergonomiskt perspektiv.

AVT har en lång erfarenhet inom industriautomation i kombination med robotlösningar där avancerad teknik så som visionsystem, överordnade SCADA system samt intelligent receptstyrning för en hög variantflora av produkter producerad i en och samma produktionsutrustning.

Industriautomation monteringslinjer

Industriautomation används i hög grad inom automatiska monteringslinjer. Särskilt höga krav ställs på styrning då produkten är komplex med många varianter. Genom receptstyrning och väl genomtänkt konstruktion kan omställningstider och stopptider minimeras. Att välja rätt lösning för den specifika produkten är en nyckel för ett lyckat projekt. Inom montering är materialtillförsel kritisk och en mängd olika alternativ på lösningar erbjuds så som vibrationsmatare, trappstegsmatare, pallmatning, bulkmatning, visionmatning eller matning ifrån magasin.

Industriautomation specialmaskiner

Industriautomation för unika produktionslösningar ställer krav på väl genomtänkta styrsystem. Vi har en lång erfarenhet ifrån många olika industrier och produktionslösningar. Med en innovativ teknik och hög teknisk nivå kan man ofta hitta intelligent lösningar på komplexa processer. Att ha tillgång till egen verkstad med verktygsmakare och laboratorie för visionsystem och tester är värdefullt vid framtagning av specialmaskiner. Ofta kan komplexa moment testas i prototypform under projektet.

Industriautomation portalrobotar

Med servoteknik automatiserar vi hanteringsmoment med XY enheter och ytportaler. Det kan handla om att plocka detaljer ur en pall eller ladda en bearbetningsmaskin. Industriautomation baserad på ett modulärt uppbyggt servobaserad system där linjära axlar kan byggas upp till olika typer av applikationer där en robot inte är lämplig.

Kompetenser inom Industriautomation

 

 • PLC Programmering
 • .Net, C#, PC Programmering
 • Robot Programmering
 • Visionteknik
 • Simulering
 • Maskinkonstruktion
 • Elkonstruktion
 • Maskinservice
 • Montering
 • Elskåpstillverkning
 • Verkstad CNC teknik