Palettsystem Top

Palettsystem

Palettbanor för industrin

monteringslinjer och produktion skapas effektiva flöden genom palettbanor. Produkten kan flyttas runt på driven bana med olika stationer. Vid höga materialflöden, korta cykeltider och fler moment är en palettbana lämplig.

Produkten flyttas runt på en palett oftast med någon form av produktfixtur. Paletten kan stoppas i olika positioner längs en bana där montage eller processer kan utföras. Stoppen kan vara enklare typ eller positioneringsstopp där noggranna automatiska processer kan utföras. Vi har erfarenhet från att bygga kompletta monteringslinjer baserat på palettsystem med upp till 30 stationer och hundratals meters bana.

Layouten på banorna anpassas till ett optimalt produktionsflöde ofta med 5-15 stationer, där en möjlighet finns att blanda manuella och automatiska processer. Vi samarbetar med ledande leverantörer exempelvis Bosch Rexroth och Flexlink samt utvecklar egna lösningar.

Olika typer av system

Bansystem

 

  • Palettbanor
  • Drivna rullbanor
  • Transfervagnar
  • Remdrivna banor
  • Vridbord
  • Positioneringsenheter
  • Buffertsystem
 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se