Konceptframtagning Top

Konceptframtagning

Vid införande av förändringar i produktion, nyinvesteringar och industrialisering av nya produkter hjälper vi till att utveckla produktionskoncept. Nya produktionsavsnitt bereds och specifikationer tas fram utifrån kundkrav. En produkt kan produceras på många olika sätt, från helt manuella montage till helautomatiskt produktionslinje. Ibland utgår vi endast ifrån en idé och utarbetar initiala koncept genom att balansera krav på kapacitet, cykeltider, tillgänglighet, antal operatörer samt investeringsnivå föreslås anpassa produktionskonceptet. Med innovativ och kreativ personal lyckas vi ofta överträffa kundens förväntningar. Vi gillar tekniska utmaningar har en passion för effektiv produktion som hjälper kunden.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se