Nitning

Nitningsutrustning

AVT har lång erfarenhet av att integrera nitning i automatiserade processer. 

Radialnitning

Radialnitning med exemplevis en BalTec radialnitmaskin är en vanlig metod. Radialnitning är en relativt skonsam nitningsmetod med fint nitningsresultat. Innan nitning monteras materialet ihop och positioner säkras. Därefter radialnitas förbandet med en oscillerande rörelse där tryck, kraft och sträcka kan avläsas.

Orbital nitning

Orbital nitning är en mindre skonsam nitningsprocess lik radialnitning men utan oscilerande rörelse på nitningshuvudet.

Stuknitning

AVT har även tagit fram egna verktyg och processer där två material pressas samman utan externa nitar genom stuknitning. Genom att använda smarta verktyg och hög kraft kan vissa material sammanfogas utan externa material. Materialen pressas då samman med hög kraft.

Borrning och Matning

Material som skall nitas samman kommer antingen förborrat eller så borras hålen i processen. Vi integrerar borrspindlar samt matar och monterar nitar automatiskt innan nitning.

Nitar kan antingen blåsas fram eller plockas med exempelvis robot för laddning av nitningsstation. Med industriautomation kan din nitningsprocess effektiviseras.

Behöver du automatisera din nitprocess? Välkommen att kontakta oss!

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se