Förstudier

I planeringsstadiet läggs grunden för ett lyckat projekt. I samverkan med kunden genomför vi förstudier där vi tar fram kravspecifikationer, tekniska lösningar, kostnader och tidplaner. I förstudierna använder vi kompetens och resurser från hela företaget och från våra samarbetspartners. Ofta testas kritiska funktioner och processer via utvecklade prototyper i vår verkstad. Genom tidiga tester kan mindre lyckade funktioner uteslutas i ett tidigt stadium samt svåra moment verifieras i förväg. Ofta leder en lyckad förstudie till lägre investeringar då riskmoment i processen kan elimineras.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se