Gradning Top

Gradning

System för gradning

Produkter som tillverkats i bearbetningsmaskiner är ofta inte helt färdiga för leverans. Tvättning och gradning är vanligt förekommande efterföljande processer inom verkstadsindustrin. Gradning kan göras med robot och sliptrissa eller borstgradning antingen genom att produkten hålls av robot eller att robot håller gradningsverktyget. Gradning är en vanligt förekommande process i en komplett maskinbetjäningscell där detaljen färdigställs efter maskinbearbetning. Vid gradning med robot kan kraftsensorer användas för att får återkoppling på hur mycket material som skall gradas bort. Robot bör dessutom kalibreras för hög noggrannhet.

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se