Pressning Top

Pressning

Automatiserad pressning

AVT automatiserar pressapplikationer med olika tekniker och har levererat ett antal olika varianter av pressprocesser såsom hydrauliska, servobaserad och hydraulpneumatiska eller knäledspressar med pneumatik. Pressning är normalt en relativt farlig process och i många fall är hanteringen av tunga detaljer ergonomiskt ofördelaktig. Vid automatiserad pressning blir därför materialhantering och laddning av material in till pressen en viktigt del av processen. Matning av press kan ske med robot, via ett rundbord, eller exempelvis en palettbana.

Servopress

Då kraven på presscykeln är strikta och man som kund vill ha bästa kontroll så väljs normalt en servopress. Med en servopress kan kraften övervakas under hela processen och det är möjligt att kontrollera att erforderlig presskraft uppnåtts. Genom att ha full kontroll under hela pressträckan kan även fel och defekter upptäckas och avbryta pressekvens. Det är möjligt att logga data på presscykel och på så sätt skapa spårbarhet på att din produkt monterats på ett korrekt sätt. Presskrafter servopressar ifrån 100kg upp till 80ton är möjliga att leverera. 

Hydraulpress

Med hydrauliska pressar kan mycket höga krafter uppnås men normalt sett ej samma kontroll genom pressprocessen. EN hydraulpress kräver dessutom hydraulaggregat och är generellt en något smutsigare process. Med kompletterande kraftgivare kan en förbättrad kontroll erhållas.

Pneumatisk press

Pneumatiska pressar är normalt där krafterna är lägre och normalt  under 1000kg. Högre krafter kan dock uppnås genom att designa knäledspressar. Kraften kan då bli mycket hög men ej linjär. Sträckan där maximal kraft uppnås är relativt kort vilket gör att den passar väl till kortare pressträckor.

Pneuhydraulisk press

En blanding mellan pneumatisk och hydraulisk är pneuhydralisk press. I denna typ av press använts luft för att driva en hydralisk press. På detta sätt kan en längre rörelse ske med lägre kraft kombinerat med en kort pressträcka med högre kraft. pneuhydrauliska pressar finns med krafter upp till 10ton.

Utifrån era krav och behov anpassar vi val av teknik för en optimal process. Ofta integreras övervakning, mätning och kontroll av processen med spårbarhet så att varje presscykel kvalitetssäkras. Genom att kontrollera att rätt presskraft uppnåtts eller att en viss sträcka pressas kan man även verifiera att ingående material hållit rätt kvalitet och minimera risken för defekt montage. Typiska komponenter som pressas är lager, kugghjul, stift eller att pressen används för att stuknita en komponent. Pressen integreras i en specialmaskinrobotcellmonteringsceller eller en komplett monteringslinje.

AVT har erfarenhet av att konstruera och bygga pressar och använder komponenter och system ifrån exempelvis Rexroth Bosch, Kistler, Tox. 

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

 Tommy Arvidsson

Tommy Arvidsson

Försäljning industriautomation

Tel: +46 322-64 25 33
Email: tommy.arvidsson@avt.se

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se