Materialstall Top

Materialställ

Inom produktion är ergonomi och hantering av material en oerhört viktig del för att skapa ett bra flöde. Ofta skall många lådor med olikt material finnas lättillgängligt för operatören utan att plockavstånd och vikt gör att operatören får slitageskador. Genom att utforma materialflöden och banor för frammatning kan ergonomiska arbetsplatser utformas. AVT har tagit fram många olika typer av hjälpmedel och banor för att förenkla flöden och lyft av tyngre och otympligare komponenter. Genom att bygga smarta materialställ i olika nivåer kan belastning för montören minskas.

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se