Om konsulter

AVTs Konsultverksamhet

AVT Industriteknik erbjuder uthyrning av resurser inom verksamheten. AVT har en lång erfarenhet inom ett brett arbetsfält inom den producerande industrin och fungerar som en samarbetspartner för många företag. Som leverantör av kompetens och resurser har vi en kontinuerlig kontakt och dialog med dig som beställare där våra konsulter arbetar. De behov vi hjälper till att lösa är varierande både vad gäller typ av uppdrag och längd.

Vårt uppbyggda kontaktnät är stort genom alla projekt vi levererat under åren. Förutom egna resurser har vi ett stort nätverk av seniora resurser inom en rad olika områden som vi kan erbjuda. Vi samarbetar med olika egenföretagare, konsultbolag och leverantörer. På så sätt har vi stora möjligheter att kunna erbjuda er stöd i ert projekt.

Många kunder ser ett stort värde i att vi har helheten med projekt, legotillverkning och även möjlighet att stödja med konsulter. Erfarenheten av att leverera utrustning och projekt gör att vi har djupare kunskap om vad som praktiskt fungerar och ett fokus på effektivitet och leverans.

Vi har kontor i Göteborg och Alingsås och välkomnar dig som kund eller enskild konsult att kontakta oss för ett framtida samarbete.

Vi fokuserar på en personlig service och en hög flexibilitet.

Branschområden

AVT erbjuder konsultverksamhet inom bland annat följande områden.

 

  • Fordonsindustri
  • Medicinteknik
  • Tillverkande industri
  • Livsmedel
Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Carl Wallin

Carl Wallin

Ekonomiansvarig

Tel: +46 322-64 25 13
Email: carl.wallin@avt.se