Overhead

Våra ägare

AVT Industriteknik AB ingår sedan maj, 2021 i Addtech Automation ett affärsområde inom Addtechkoncernen.

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av drygt 140 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur.