Lodning Top

Lödning

Sammanfogning lödning

I samband med montering och tillverkning sammanfogas ofta olika detaljer. AVT har under åren byggt flera utrustningar för lödning och sammanfogning. Ofta med induktionsvärmning som lödmetod. Induktionsvärmning används i en rad olika processer och genom en väl övervakad process kan hög kvalitet och täthet uppnås.

Martin Book

Martin Book

VD
Försäljning

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Anders Hedström

Anders Hedström

Försäljning Industriautomation
Produktchef Robotautomation

Tel: +46 322 - 64 25 11
Email: anders.hedstrom@avt.se