Reparationer

Maskiner slits och i många fall kan det bero på en mindre bra konstruktion eller mycket utsatta maskindetaljer. Vi hjälper till med reparationer av verktyg och avancerade detaljer. Ofta är det inte nödvändigt att köpa nya detaljer utan lager, bussningar och annat går att byta ut för att förlänga livslängden ofta till en väsentligt lägre kostnad.

Många maskiner har även slitagedetaljer som byts frekvent, med mindre omkonstruktioner och reparationer kan livslängden ökas och frekvensen på utbyte minskas.

Ofta rekommenderar vi en omkonstruktion, materialbyte eller att en yta härdas för att inte slitas i samma omfattning. Modifieringen håller er maskin igång längre utan onödiga stopp vilket ger högre tillgänglighet och dessutom är bra för miljön.

Har du behov av reparationer på plats hos dig finns vår serviceavdelning med erfarna servicetekniker. De ombesörjer modifieringar och tar hjälp i verkstan för att tillverka nödvändiga plåtar eller reservdelar för reparation av din maskin. Läs mer på Service.

Service AVT

Service AVT

Service

Tel: +46 322-64 25 90
Email: service@avt.se